4chan today. pic.twitter.com/7ksUg5QepG

— Jack Smith IV (@JackSmithIV) November 8, 2016