@pattymo pic.twitter.com/CIgmtyBfvY

— chrisberg (@chrisberg_) November 8, 2016